منابع دکتری الهیات

خلاصه خبر
یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی که در چند سال اخیر طرفداران آن افزایش پیدا کرده است رشته الهیات میباشد و تمامی افرادی که از رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام اسلامی و علوم حدیث و گرایش کلام و عقاید در مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده باشند، اجازه شرکت در این رشته در مقطع دکتری را خواهند داشت. ...
1399/1/27
مشروح خبر

یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی که در چند سال اخیر طرفداران آن افزایش پیدا کرده است رشته الهیات میباشد و تمامی افرادی که از رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام اسلامی و علوم حدیث و گرایش کلام و عقاید در مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده باشند، اجازه شرکت در این رشته در مقطع دکتری را خواهند داشت.
توجه داشته باشید که دکتری الهیات به دو گرایش دکتری الهیات کلام و دکتری الهیات علوم قرآن و حدیث تفکیک می‌شود که در ادامه به منابع هر کدام و سوالات آزمون اشاره خواهیم کرد. با آگاهی از منابع دکتری الهیات عملکرد بهتری در آزمون خواهید داشت و میتوانید از سایر رقبا پیشی بگیرید.


عناوین دروس امتحانی رشته الهیات کلام در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد به شرح زیر است:


سوالات دروس عمومی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی زبان عربی فلسفه - كلام اسلامی - منطق

منابع آزمون دکتری الهیات کلام

منابع دکتری الهیات کلام از قرار زیر است و البته میتوانید به جز این موارد ، منابع دیگری را مطالعه نمایید:

منابع آزمون دکتری الهیات - کلام
دروس در سطح کارشناسی زبان عربی کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.
کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم.
کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.
کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.
کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.
کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.
کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی.
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.
دروس در سطح کارشناسی ارشد فلسفه کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.
کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا ، با شرح نصیرالدین طوسی (نمط های ۴ و ۵)جلد اول فلسفه ،تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش.
کتاب ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه(مشهد ۱و۲و۳) ،تالیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، ترجمه جواد مصلح ،حواشی هادی بن مهدی سبزواری ،انتشارات سروش.
کتاب حکمت الاشراق: الهیات (مقاله ۱و۲)،تالیف شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی،شارح محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی ،زیر نظر سیدمحمد خامنه ای ،مصحح نجف قلی حبیبی ،ویراستار مقصود محمدی ،انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف غلامحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو.
کتاب شرح جدید منظومه سبزواری، تالیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش.
کتاب شرح منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
کتاب ترجمه و شرح بدایه الحکمه، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کلام اسلامی کتاب کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین.
کتاب ترجمه و شرح کشف المراد، تالیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.
کتاب شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام (مبحث الاهیات)، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی،زیر نظر جعفر سبحانی تبریزی، انتشارات موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق.
کتاب گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، ترجمه زین العابدین قربانی لاهیجی، انتشارات جعفر پژوم (سایه).
کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی،تالیف رضا برنجکار،انتشارات کتاب طه.
کتاب تاریخ فرق اسلامی (۱ و ۲)، تالیف حسین صابری، انتشارات سمت.
کتاب علم ودین، تالیف ایان باربور، مترجم بهاء الدین خرم شاهی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.
کتاب درآمدی بر علم کلام ،تالیف علی ربانی ، انتشارات دارالفکر.
کتاب فرق و مذاهب کلامی،تالیف علی ربانی ، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.
کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی ،تالیف خسروپناه ، انتشارات معارف.
کتاب کلام جدید با رویکرد تطبیقی،تالیف محمد رضایی ، انتشارات معارف.
کتاب عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین،تالیف مایکل تاد پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر،ترجمه احمد نراقی ، ابراهیم سلطانی،انتشارات طرح نو.
کتاب شرح تجرید العقائد لنصیرالله و الدین محمدبن محمد الطوسی، تالیف علاءالدین علی بن محمد قوشجی، محمدحسین زارعی رضایی ،انتشارات رائد.
کتاب تهذیب الکلام نوین در علم حکمت و عقائد، تالیف مسعودبن عمر تفتازانی، عبدالقادر تختی سنندجی،مترجم ابراهیم پارسا، انتشارات هیوا.
کتاب شرح المواقف(مبحث ذات،صفات و افعال باری)، تالیف عبدالرحمن بن احمد عضدالدین ایجی، میر سید شریف ، شرح علی بن محمد بن علی گرگانی یا جرجانی، انتشارات الشریف الرضی .
کتاب المطالب العالیه من العلم الالهی، تالیف فخر رازی، انتشارات دارالکتاب عربی.
منطق کتاب منطق (جلد اول و دوم)، تالیف محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.
کتاب جوهر النضید، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه منوچهر صانعی، انتشارات حکمت.
کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا ، با شرح نصیرالدین طوسی (از نهج رابع "قضایا" تا اخر کتاب) جلد دوم منطق، تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش.
کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت.
کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی.
کتاب منطق صوری ،تالیف محمد خوانساری ،انتشارات آگاه.
کتاب منطق ۲ ،تالیف محمود منتظری مقدم ،انتشارات دفتر برنامه ریزی متون درسی حوزه علمیه.
کتاب منطق ۱و۲ ،تالیف احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی ،انتشارات دانشگاه پیام نور.


سوالات آزمون دکتری الهیات علوم قرآن و حدیث


رشته الهیات علوم قرآن و حدیث جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی میباشد که همه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های علوم قرآن و حدیث و گرایش های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند، می توانند در این رشته شرکت نمایند. عناوین دروس امتحانی رشته الهیات علوم قرآن و حدیث در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد از قرار زیر است:

سوالات دروس عمومی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی زبان عربی علوم قرآنی - تفسیر - حدیث


منابع آزمون دکتری الهیات علوم قرآن و حدیث

منابع دکتری الهیات شامل موارد زیر است که میتوانید به دلخواه موارد دیگری را هم مطالعه نمایید.
منابع آزمون دکتری الهیات - علوم قرآن و حدیث
دروس تخصصی در سطح کارشناسی زبان عربی منابع درسی مشابه دکتری الهیات کلام
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد علوم قرآنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن (جلد ۱ و ۲)، تالیف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیرکبیر.
کتاب الاتقان در علوم قرآن: نقش ادوات نحوی در تفسیر قرآن (با محوریت نوع چهلم الاتقان سیوطی)، تالیف سیدمحمود طیب حسینی، انتشارات دانشکده اصول الدین.
کتاب آشنائی با قرآن، تالیف وزارت آموزش و پرورش، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی.
کتاب آموزش علوم قرآن (التمهید فی علوم القرآن)، تالیف محمدهادی معرفت، ترجمه ابومحمد وکیلی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
کتاب البیان فی تفسیرالقرآن، تالیف سید ابوالقاسم خوئی، انتشارات دارالزهراء.
کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی.
کتاب تلخیص التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمد هادی معرفت، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، (جامعه مدرسین).
کتاب التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه مدرسین.
کتاب بحارالانوار، تالیف محمدباقربن محمدتقی مجلسی، انتشارات اسلامیه.
کتاب امثال قرآن، تالیف علی اصغر حکمت، انتشارات پرسش.
کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (دو جلدی)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
کتاب اسباب النزول، تالیف سیدمحمدباقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
کتاب تاریخ قرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات سمت.
کتاب تاریخ قرآن، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
کتاب تاریخ قرآن، تالیف محمود رامیار، انتشارات امیرکبیر.
کتاب علوم بلاغت و اعجاز قرآن، تالیف یدالله نصیریان، انتشارات سمت.
کتاب جواهر البلاغه، تالیف احمد هاشمی، انتشارات دارالعلم.
کتاب الاتقان (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف السیوطی، ترجمه سید محمود دشتی، انتشارات دانشگاه اصول دین.
کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات جامی.
کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر.
کتاب پایه اساسی شناخت قرآن، تالیف عبدالفتاح طباره، ترجمه محمد رسول دریائی، انتشارات رسالت قلم.
کتاب پرسش و پاسخهایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی، تالیف مجید معارف، انتشارات کویر.
کتاب پژوهشی در نظم قرآن، تالیف عبدالهادی فقهی زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی.
کتاب تاریخ و علوم قرآن، تالیف علی حجتی کرمانی، انتشارات بنیاد قرآن.
کتاب التبیان فی علوم القرآن، تالیف محمد علی صابونی، انتشارات دارالقلم.
تفسیر کتاب تفسیر الصراط المستقیم، تالیف سید حسین بروجردی، انتشارات صدر.
کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه الرضویه.
کتاب البرهان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدهاشم بحرانی، انتشارات دارالمجتبی.
کتاب المیزان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدمحمدحسین طباطبایی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی.
کتاب تفسیر القرآن الکریم، تالیف صدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا) و محمد بن ابراهیم، انتشارات بیدار.
کتاب آشنایی با تفاسیر: به ضمیمه مساله عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی، تالیف رضا استادی، انتشارات قدس.
کتاب تاریخ تفسیر قرآن کریم، تالیف حبیب الله جلالیان، انتشارات اسوه.
کتاب شناخت نامه تفاسیر، تالیف محمد علی ایازی، انتشارات کتاب مبین.
کتاب التفسیر والمفسرون، تالیف محمد حسین ذهبی، انتشارات دارالحیاء.
کتاب سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات بنیاد قرآن.
حدیث کتاب تاریخ حدیث، تالیف کاظم مدیر شانه چی، انتشارات سمت.
کتاب تاریخ عمومی حدیث، تالیف مجید معارف، انتشارات کویر.
کتاب درایه الحدیث، تالیف کاظم مدیرشانه چی، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی.
کتاب علم الحدیث، تالیف کاظم مدیر شانه چی، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی.
کتاب علوم الحدیث و مصطلحه، تالیف صبحی صالح، ترجمه نادر علی، انتشارات اسوه.
کتاب تاریخ حدیث شیعه، تالیف سیدمحمدکاظم طباطبائی، انتشارات سمت.
کتاب روش فهم حدیث، تالیف عبدالهادی مسعودی، انتشارات سمت.
کتاب در راه قرآن: علم الحدیث، تالیف محمد جمال الدین خوش خاضع، انتشارات فرهیزش.
کتاب اضواء علی السنه المحمدیه (ص)، تالیف محمود ابوریه، انتشارات دار الکتاب اسلامی.
کتاب درآمدی بر علم رجال: ترجمه مقدمه "معجم رجال الحدیث"، تالیف ابوالقاسم خویی، انتشارات امیرکبیر.
کتاب خمسون و مائه صحابی مختلق (یکصد و پنجاه صحابی ساختگی (جلد ۱ و ۲)، تالیف سیدمرتضی عسکری، ترجمه عطامحمد سردارنیا، انتشارات دانشکده اصول دین.
کتاب ترجمه دراسات فی علم الدرایه (تلخیص مقباس الهدایه، تالیف علی اکبر غفاری، محمدحسن صانعی پور، ترجمه ولی الله حسومی، انتشارات دانشکده اصول دین.
کتاب اصول الکافی، تالیف محمدبن یعقوب کلینی، انتشارات اسوه.
کتاب الکافی: الاصول العقل و الجهل، العلم، التوحید، الحجه، تالیف محمدبن یعقوب کلینی، انتشارات دارالحدیث.
کتاب شرح الاصول الکافی: باب فضل العلم، تالیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری الهیات
دروس استعداد تحصیلی دروس زبان انگلیسی
استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروری

سوالات متداول

1-زمان ثبت نام آزمون دکتری الهیات در چه تاریخی خواهد بود؟
معمولا ثبت نام کنکور دکتری در نیمه اول آذرماه انجام می شود و زمان برگزاری آزمون دکتری نیز در اسفندماه خواهد بود.

2-نشانی سایت ثبت نام آزمون دکترای الهیات چیست؟
ثبت نام در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی (sanjesh.org) انجام می شود..

3-آیا می‌توان در آزمون دکتری در چند رشته به صورت همزمان شرکت کرد؟
خیر، آزمون دکتری برای همه رشته ‌ها به صورت همزمان در کل کشور برگزار می ‌شود، پس شرکت همزمان در دو یا چند رشته ممکن نیست.

4-آیا مطالعه منابعی که معرفی شده قبولی ما را تضمین می‌کند؟
منابعی که در این مطلب به آن اشاره کردیم جزو منابع تایید شده می باشد و در صورتی که روی آنها تسلط کافی داشته باشید احتمال موفقیت شما بسیار زیاد است.

5-آیا پاسخ دادن به درصد بالایی از سوالات آزمون دکتری الهیات می تواند تضمینی برای پذیرش نهایی باشد؟
همانطور که می دانید پذیرش در مقطع دکتری دارای مصاحبه حضوری هم می باشد و پذیرش بصورت نیمه متمرکز است و برای قبولی باید حتما به سوالات مصاحبه حضوری به خوبی پاسخ دهید و امتیاز بگیرید.

اطلاعیه های مرتبط

نظرات کاربران

لطفاً جهت ثبت نظر، ابتدا واردسایت شوید

5/5 0 0 0
مرکز مشاوره آوا تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و مربوط به avamoshavere می‌باشد. 1396©