شرایط معافیت کفالت سربازی سال 1403

خلاصه خبر
معافیت از خدمت سربازی با استفاده از روش ها و شیوه های مختلفی انجام می‌ شود و کسانی که مشمول خدمت سربازی باشد ، هر کدام از این شرایط را داشته باشد می توانند جهت دریافت معافیت اقدام کنند . معافیت های پزشکی ، معافیت تحصیلی ، معافیت کفالت و معافیت های موارد خاص از دسته این موارد می باشند و کسانی که شرایط معافیت پزشکی از خدمت سربازی سال 1403 را داشته باشند و یا دارای شرایط معافیت کفالت باشند و یا شامل سایر موارد دیگر شوند ، می توانند از انواع مختلف معافیت بهره‌مند باشند همانطور که اشاره شد این معافیت شرایطی دارد و تنها افرادی که این شرایط را داشته باشند و از دید نظام وظیفه مورد تایید باشند ، می‌ توانند از این معافیت استفاده کنند ‌. در ادامه در رابطه با انواع مختلف معافیت کفالت و شرایط معافیت کفالت صحبت خواهیم کرد تا در صورتی که مشمولان خدمت نظام وظیفه و خدمت مقدس سربازی شامل هر کدام از این موارد شده باشند و شرایط لازم را داشته باشند ، بتوانند جهت دریافت معافیت خدمت اقدام کنند . به طور مثال کسی که علاقمند به دریافت معافیت کفالت باشد باید به سن مشمولیت سربازی رسیده باشد و غیبت هم نداشته باشد و همچنین باید مراقب و نگه دارنده شخص مکفول باشد و صرفاً داشتن رابطه خانوادگی و خونی نمی تواند دلیلی بر دریافت معافیت کفالت باشد ...
1400/1/21
مشروح خبر

مرکز مشاوره آوا

تخصصی ترین سامانه تلفنی معافیت سربازی سال 1403


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد


شرایط معافیت کفالت سربازی سال 1403


معافیت از خدمت سربازی با استفاده از روش ها و شیوه های مختلفی انجام می‌ شود و کسانی که مشمول خدمت سربازی باشد ، هر کدام از این شرایط را داشته باشد می توانند جهت دریافت معافیت کفالت سربازی اقدام کنند . معافیت های پزشکی ، معافیت تحصیلی ، معافیت کفالت و معافیت های موارد خاص از دسته این موارد می باشند و کسانی که شرایط معافیت پزشکی از خدمت سربازی سال 1403 را داشته باشند و یا دارای شرایط معافیت کفالت باشند و یا شامل سایر موارد دیگر شوند ، می توانند از انواع مختلف معافیت بهره‌مند باشند
همانطور که اشاره شد این معافیت خدمت سربازی شرایطی دارد و تنها افرادی که این شرایط را داشته باشند و از دید نظام وظیفه مورد تایید باشند ، می‌ توانند از این معافیت استفاده کنند ‌. در ادامه در رابطه با انواع مختلف معافیت کفالت و شرایط معافیت کفالت سال 1403 صحبت خواهیم کرد تا در صورتی که مشمولان خدمت نظام وظیفه و خدمت مقدس سربازی شامل هر کدام از این موارد شده باشند و شرایط لازم را داشته باشند ، بتوانند جهت دریافت معافیت خدمت سربازی اقدام کنند . به طور مثال کسی که علاقمند به دریافت معافیت کفالت سربازی باشد باید به سن مشمولیت سربازی رسیده باشد و غیبت هم نداشته باشد و همچنین باید مراقب و نگه دارنده شخص مکفول باشد و صرفاً داشتن رابطه خانوادگی و خونی نمی تواند دلیلی بر دریافت معافیت کفالت باشد
بعد از اینکه فرد مشمول در جلسه هیئت رسیدگی حضور پیدا می‌ کند و بررسی‌ ها صورت می‌ گیرد ، اگر او معاف شناخته شود کارت معافیت دائم برای او صادر خواهد شد و در غیر اینصورت برگه آماده به خدمت او ارسال می‌ شود و باید در تاریخی که تعیین می‌ کنند به خدمت برود


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد

شرایط معافیت کفالت


انواع معافیت کفالت سربازی سال 1403

فردی که مکلف می شود تا از شخص دیگری مراقبت و نگهداری کند باید با انواع کفالت سربازی آشنا باشد که در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد و شرایط معافیت کفالت برای هر یک را شرح خواهیم داد:

کفالت پدر

کفالت مادر

کفالت خواهر

کفالت برادر صغیر کوچک تر از 18 سال

کفالت برادر صغیر یا کبیر که نیازمند مراقبت است و فاقد فرزند پسر و شغل باشد.

کفالت جد (پدربرزگ پدری یا پدربرزگ مادری)

کفالت مادربزرگ (مادربزرگ مادری یا مادربزرگ پدری)شرایط معافیت کفالت پدر

حداقل سن پدر 75 سال تمام باشد.

اگر سن پدر کمتر از 75 سال باشد و با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی، پدر بخاطر بیماری نیازمند مراقبت باشد، معافیت کفالت تعلق میگیرد.

باید تک فرزند پسر خانواده باشد یا برادر یا برادران دیگر بخاطر بیماری یا معلولیت نتوانند از پدر نگهداری کنند.


فرزند خوانده نمی تواند درخواست معافیت داشته باشد.

ایجاد تغییر سن در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار نیست.
اگر شناسنامه پدر توسط مراجع قضایی باطل شده باشد و شناسنامه جدید بگیرد، شناسنامه جدید ملاک رسیدگی است.
اگر پدری دو فرزند با سن بالای 18 سال داشته باشد و یکی از آنها در حبس باشد، در شمول معافیت قرار نمی گیرد.
چنانچه پدر بالای 75 سال سن یا بیمار یکی از فرزندان پسر خود را از طریق کفالت از سربازی معاف کرده باشد، اما آن فرزند به علت بیماری، معلولیت و یا فوت، شرایط نگهداری از پدر را از دست بدهد فرزند دیگر می تواند درخواست معافیت کفالت بدهد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد


شرایط معافیت کفالت

شرایط معافیت کفالت پدر سال 1403

حداقل سن پدر 75 سال تمام باشد.

اگر سن پدر کمتر از 75 سال باشد و با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی، پدر بخاطر بیماری نیازمند مراقبت باشد، معافیت کفالت تعلق میگیرد.

باید تک فرزند پسر خانواده باشد یا برادر یا برادران دیگر بخاطر بیماری یا معلولیت نتوانند از پدر نگهداری کنند.

فرزند خوانده نمی تواند درخواست معافیت داشته باشد.

ایجاد تغییر سن در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار نیست.

اگر شناسنامه پدر توسط مراجع قضایی باطل شده باشد و شناسنامه جدید بگیرد، شناسنامه جدید ملاک رسیدگی است.


اگر پدری دو فرزند با سن بالای 18 سال داشته باشد و یکی از آنها در حبس باشد، در شمول معافیت قرار نمی گیرد.

چنانچه پدر بالای 75 سال سن یا بیمار یکی از فرزندان پسر خود را از طریق کفالت از سربازی معاف کرده باشد، اما آن فرزند به علت بیماری، معلولیت و یا فوت، شرایط نگهداری از پدر را از دست بدهد فرزند دیگر می تواند درخواست معافیت کفالت بدهد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد


شرایط معافیت کفالت مادر سال 1403

اگر مادر بعلت طلاق یا فوت همسر، شوهر نداشته باشد و فرد مشمول تنها فرزند پسر بالای 18 سال سن مادر باشد، شرط کفالت برقرار است.

اگر از تاریخ ثبت طلاق مادر، ۲سال و ۶ماه گذشته باشد، فرد مشمول معافیت دائم میگیرد و اگر کمتر از 30 ماه باشد، معافیت موقت میگیرد.

اگر در این ۳۰ ماه 30 ماه مادر مجرد و زنده باشد، معافیت موقت به دائم تبدیل میشود.(این 30 ماه از اولین روز ثبت طلاق یا فوت شوهر محاسبه می شود)

اگر در مدت این 30 ماه معافیت موقت، برادر دیگر به سن مشمولیت برسد، معافیت موقت برادر اول متوقف و وضعیت او از نظر بیماری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی در نگهداری مادر، وضعیت برادر دوم برای دریافت معافیت کفالت بررسی می شود.

اگر متقاضی معافیت کفالت به جز مادر، برادر یا خواهر صغیر زیر 18 سال هم داشته باشد، اگر پدر فوت شده باشد می تواند معافیت را از کفالت مادر به کفالت برادر یا خواهر تغییر دهد و اگر پدر زنده باشد درخواست کفالت برادر یا خواهر صغیر ممنوع است.


اگر فرزند معاف شده از سربازی بخاطر کفالت مادر، فوت کند یا به دلیل بیماری نتواند از مادر نگهداری کند، رسیدگی به درخواست فرزند دوم برای کفالت مادر ممکن است.


شرایط معافیت کفالت خواهر سال 1403

برای گرفتن معافیت کفالت خواهر، باید پدر فوت کرده باشد و مشمول تنها برادر بالای 18 سال او باشد و خواهر همسر و فرزند پسر نداشته باشد.

خواهر و برادر مشمول باید از پدر و مادر یکی باشند و سن خواهر ملاک رسیدگی نیست.

اگر خواهر مطلقه باشد یا همسرش فوت شده باشد، اگر پدرش زنده نباشد، برادر می تواند معافیت کفالت بگیرد و اگر خواهر فرزند پسر 18 سال و به بالا نداشته باشد، برادر مشمول می تواند معافیت کفالت بگیرد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد


شرایط معافیت کفالت


شرایط معافیت کفالت برادر صغیر یا کبیر سال 1403

برادر کبیر یا صغیر نباید پدر، همسر و فرزند پسر سالم داشته باشد و باید نیازمند مراقبت بوده و شغل نداشته باشد.

اگر فرد مشمول چند برادر بیمار بالای 18 سال داشته باشد و بیماری آنها مورد تائید شورای پزشکی وظیفه عمومی قرار بگیرد، به عنوان تنها برادر سالم می تواند درخواست معافیت کفالت کند.

اگر برادر بیمار فرزندی داشته باشد که توان نگهداری از پدر خود را نداشته باشد، برادر بیمار می تواند درخواست معافیت کفالت داشته باشد.

اگر فردی چند برادر ناتنی داشته باشد، حق کفالت برای برادری است که از پدر یکی هستند و معافیت کفالت برادر از نوع دائم است.


شرایط معافیت کفالت برادر صغیر سال 1403

برای کفالت برادر صغیر، باید پدر او فوت کرده و سن او کمتر از 18 سال باشد و فرد مشمول باید تنها برادر بالای 18 سال برادر صغیر باشد و وضع جسمانی برادر صغیر تاثیری در معافیت کفالت ندارد.

اگر برادر صغیر مادر داشته باشد باز هم برادر مشمول می تواند درخواست کفالت داشته باشد و بین برادران نانتی حق کفالت برادر صغیر با برادری است که از پدر یکی باشند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد


شرایط اختصاصی کفالت پدربزرگ (جد پدری یا مادری) سال 1403

نباید فرزند داشته باشند و حداقل 75 سال سن داشته و نیازمند مراقبت باشد.

فرد مشمول باید تنها نوه پسر بالای 18 سال پدربزرگ باشد و در معافیت کفالت برای جد پدری، فرد مشمول نباید پدر، عمه و عمو داشته باشد.

در معافیت کفالت برای جد مادری فرد مشمول نباید مادر، خاله و دایی داشته باشد.

چنانچه فرد مشمول دارای پدر باشد ، می تواند کفالت پدربزرگ مادری خود را برعهده بگیرد و وجود پدر مانعی ایجاد نمی کند.

در صورتی که سن پدربزرگ کمتر از 75 سال باشد ، نوه مشمول فقط در صورت تائید بیماری پدربزرگ توسط شورای پزشکی می تواند درخواست کفالت داشته باشد.


نوع معافیت کفالت پدربزرگ به صورت دائم است.


شرایط معافیت کفالت مادربزرگ سال 1403

مادربزرگ باید فاقد شوهر بوده و فرد مشمول باید تنها نوه پسر بالای 18 سال او باشد.

فرزندان مادربزرگ باید هیچکدام در قیدحیات نباشند و همگی فوت کرده باشند.

در معافیت کفالت مادربزرگ پدری فرد مشمول نباید پدر، عمو و عمه داشته باشد.

در معافیت کفالت مادربزرگ مادری فرد مشمول نباید دایی، خاله و مادر داشته باشد.


اگر پدربزرگ در حبس باشد، نمی توان درخواست معافیت کفالت مادربزرگ را داشت و نوع معافیت کفالت مادربزرگ به صورت دائم است.


مدارک مورد نیاز جهت دریافت معافیت کفالت سال 1403

ارائه ی کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، برادران و خواهران

کپی کارت ملی پدر و مادر

تکمیل برگه شماره 1 یعنی برگه وضعیت مشمولین

تکمیل برگه شماره 2 یعنی معاینه اولیه مشمولین

اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه عکس دار و کارت ملی مشمول

یک قطعه عکس 4*3

اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

گواهی اشتغال به خدمت (برای مشمولانی که در حال انجام خدمت سربازی هستند)

برگه شماره 4 یعنی برگه تکمیل شده وضعیت مشمول

تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد


شرایط معافیت کفالت

مراحل دریافت معافیت کفالت سال 1403

دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از سامانه اینترنتی پلیس + 10

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10)

ثبت درخواست کفالت در سامانه

بررسی اطلاعات توسط سازمان وظیفه عمومی

گرفتن استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول توسط سازمان وظیفه عمومی

5 روز بعد از ثبت درخواست در دفاتر پلیس +10 ، فرد مشمول باید برای دریافت استعلام از ثبت احوال محل زندگی پدر و مادر، به سازمان وظیفه عمومی برود.

در صورت پذیرش برای او دعوت نامه ارسال می شود و معاف شناخته شود، برای او کارت معافیت دائم صادر می گردد اگر نه، برگه آماده به خدمت برای او فرستاده میشود.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط معافیت کفالت سال 1403 می توانید همه روزه(حتی ایام تعطیل و روزهای جمعه) از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 با تلفن ثابت منزل با شماره 9099071337 با کارشناسان این مرکز درارتباط باشید .برقراری ارتباط با شماره قید شده فقط با تلفن ثابت منزل امکان پذیر است و قابل شماره گیری با موبایل نمی باشد


سوالات متداول


اگر فرد مشمول دارای پسرعمه، پسر دایی، پسرخاله یا پسر عموی بالای 18 سال باشد، میتواند درخواست کفالت پدربزرگ را داشته باشد؟

خیر، حتی در صورتی که این افراد بیمار باشند باز هم نمیتواند.اگر پدر در حبس باشد می توان درخواست معافیت کفالت برای خواهر یا برادر داشت؟

خیر، حتما باید پدر فوت شده باشد تا بتوان درخواست معافیت کفالت کرد.اگر برادر صغیر تحت حمایت سازمان یا افراد خیر باشد، باز هم برادر مشمول می تواند درخواست کفالت داشته باشد؟

بله میتواند و نوع معافیت کفالت برادر صغیر از نوع دائم است.


اخبار مرتبط

نظرات کاربران

لطفاً جهت ثبت نظر، ابتدا واردسایت شوید

5/5 0 0 0
مرکز مشاوره آوا تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و مربوط به avamoshavere می‌باشد. 1396©